Vedtægter og regulativ

Vedtægter og regulativ


Her kan du læse vandværkets nyeste vedtægter og regulativer.

En forenings vedtægter (foreningens „grundlov“) er det juridiske grundlag for foreningens virke. Selv om det ikke er nødvendigt at have skrevne vedtægter er det praktisk, at der ved foreningens stiftelse fastsættes nærmere regler for foreningens formål og virke, valg af bestyrelse, ledelse og for det enkelte medlems rettigheder og pligter. Herved undgås diskussioner om, hvorledes man skal forholde sig i en lang række tilfælde, som opstår i foreningens daglige arbejde.

Et normalregulativ er et udtryk for en vejledning med standardbestemmelser for forholdet mellem vandværket og dets forbrugere om leveringsbetingelser.