Forside

Velkommen til Slangerup Vandværk


Mangler du at aflæse måleren - kan du nå det endnu!!

Der er nu udsendt selvaflæsningskort fra Novafos!

De forbrugere, der har fået udskiftet målere til den nye type for fjernaflæsning, vil ikke få udsendt noget aflæsningskort!

Er du i tvivl, kan du altid ringe til vandværket.


Der er normal vandforsyning.


Sidste brud var ved Københavnsvej 16, den 14. august 2019


Vandværket har vagt døgnet rundt på. Observerer du vand omkring en vandledning eller et ventildæksel, vil vi meget gerne have at du kontakter os på 47333925 eller 40362825..


Har du spørgsmål er du altid velkommen til at ringe på 47333925


Ny lov om persondata se her:


Der tales meget om pesticider i øjeblikket. Vandværket analyserer løbende for de lovpligtige stoffer, og har ingen overskridelser af grænseværdier på drikkevandet!En nyligt udsendt brochure fra Novafos har skabt lidt forvirring, så vi vil gøre opmærksom på, at du, i vores forsyningsområde, stadig får vand fra Slangerup Vandværk. Det er kun afledning af spildevand, der varetages af Novafos.