Forside

Velkommen til Slangerup Vandværk


Godt Nytår til alle.


Så er vi startet på et nyt år, og det drejer sig jo om måleraflæsninger i øjeblikket  De fleste målere kan vi nu fjernaflæse, og de bliver aflæst den pr. 31.12.2020. (aflæsning foregår i uge 1)

De gamle målere, der endnu ikke er skiftet, vil få et brev fra Novafos med selvaflæsningskort - er der tvivl, kan I altid ringe til vandværket!


Coronavirus - Vandværket fortsætter næsten under normale forhold. Vandværket er fortsat bemandet, men undgår tæt kontakt - og der er vagtordning døgnet rundt. Vandets vej fra boring til forbruger er i et helt lukket system og vandet møder "luften" første gang ude hos forbrugeren.


Der er normal forsyning


Sidste brud var den 28. december 2020 ved Kongensgade 23.


Vandværket har vagt døgnet rundt på. Observerer du vand omkring en vandledning eller et ventildæksel, vil vi meget gerne have at du kontakter os på 47333925 eller 40362825..


Har du spørgsmål er du altid velkommen til at ringe på 47333925


Blødgøring af vandet.


Ny lov om persondata se her:


Der tales meget om pesticider i øjeblikket. Vandværket analyserer løbende for de lovpligtige stoffer, og har ingen overskridelser af grænseværdier på drikkevandet!En udsendt brochure fra Novafos har skabt lidt forvirring, så vi vil gøre opmærksom på, at du, i vores forsyningsområde, stadig får vand fra Slangerup Vandværk. Det er kun afledning af spildevand, der varetages af Novafos.