Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål


Hvad er vandets hårdhed?

Vandet fra Nybrovejens Vandværk har en total hårdhed på ca. 17°dH.


Vands totale indhold af opløst calcium og magnesium betegnes som hårdheden. Hårdheden måles i Danmark i tyske hårdhedsgrader (°dH = grad deutscher Härte), hvor en hårdhedsgrad svarer til 10 mg opløst calciumoxid pr. liter eller 7,19 mg opløst magnesiumoxid pr. liter.


Hårdhed [°dH] Inddeling i Danmark

0–4        Meget blødt

4–8        Blødt

8–12      Middelhårdt

12–18    Temmelig hårdt

18–24    Hårdt

24–30    Meget hårdt

>30        Særdeles hårdt


Hvorfor er vandet mælkehvidt ?

Hvis dit vand er hvidt, skyldes det normalt luft i vandet. Prøv at fylde et glas med det hvide vand. Hvis der er luft i vandet, vil vandet blive klart nedefra og op, idet luften bruser af.


Luft i vandet er et forbigående fænomen, der er uskadeligt. Det kan forekomme, hvis der er kommet luft i ledningsnettet i forbindelse med reparationsarbejder.


Forsætter vandet med at være hvidt, er du velkommen til at ringe til vandværket.


Hvorfor er vandet rødt ?

Hvis dit kolde vand er rødbrunt, misfarvet eller uklart, skyldes det forstyrrelser i ledningssystemet. Det kan for eksempel være reparationsarbejder på ledningsnettet, der får kalk og jern til at løsne sig fra ledningen.


Det er et forbigående problem, og vandet er ikke sundhedsskadeligt.


For at få rent vand igen, skal du lade alle vandhaner løbe, indtil vandet bliver klart. Det vil normalt vare et par minutter.


Hvis det kun er dit varme vand, der er misfarvet, er det sandsynligvis varmtvandsbeholderen, der er skyld i problemet. Også her skal du prøve at lade alle vandhaner løbe et par minutter.


Hvad gør jeg, hvis vasketøjet er blevet misfarvet?

Forbrugerstyrelsen har tidligere udsendt følgende vejledning:


Læg tøjet i vand tilsat 100 gram citronsyre pr. 10 liter vand. Brug en plastbalje - ikke badekarret, da syren kan ødelægge emaljen. Brug så varmt vand som tøjet kan tåle.

Lad tøjet ligge i blandingen fra ½ time til et døgn, afhængig af hvor kraftig misfarvning der er tale om.

Skyl tøjet godt igennem i blandingen (brug gummihandsker) og skyl efter i rent vand. Skyl færdigt i vaskemaskinen.

Vær opmærksom på, at syren i nogle tilfælde kan skade tøjets farver og angribe lynlåse og knapper af metal.


Tilsættes vandet kemikalier?

Nej, vandet gennemgår udelukkende beluftning med atmofærisk luft og filtrering gennem et sandfilter.


Hvem kontrollerer vandkvaliteten?

Vandværket fører løbende kontrol med kvaliteten af både grundvandet og drikkevandet.

 

Vi undersøger både vandet for de stoffer, der naturligt er i det, og for dem, der normalt ikke hører hjemme i vandet - de såkaldt miljøfremmede stoffer. Foruden de kemiske analyser fører vi nøje kontrol med vandets bakteriologiske kvalitet.


Kvalitetskontrollen sker flere steder på vandets vej fra indvinding til forbruger og planlægges efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.


Et uafhængigt godkendt laboratorium udtager og analyserer de vandprøver, som indgår i den offentlige kontrol.

 

Derudover laver vandværket egenkontrol hver 14. dag på kim 22°C, kim 37°C, coliformer bakterier og E-coli bakterier.


Hvorfor mangler jeg pludselig vand?

Har du pludselig ingen vand i husstanden, så kan det skyldes, at vandværket udfører ledningsarbejde i dit lokalområde.


Forud for planlagte driftsforstyrrelser i vandforsyningen vil de berørte kunder få direkte besked via brev eller opslag. Der kan dog også forekomme akutte driftsforstyrrelser på vandledningsnettet – fx i tilfælde af ledningsbrud.


Har du pludselig ingen vand i husstanden, er du naturligvis velkommen til at kontakte vandværket på tlf. 47 33 39 25.


Undersøg dog først:


om der er andre – naboer eller omkringboende, der også mangler vand

om det er både koldt og varmt vand, der mangler

om vandfilteret (perlatoren) på vandhanen er stoppet


Hvad må man selv lave af vvs-arbejde?

Du må selv:

  • Udskifte vandhaner og pakninger i vandhaner
  • Udskifte hånd- og køkkenvaske med tilhørende vandlås. Dog kun hvis en eventuel vandlås er monteret synligt, og kun hvis der ikke sker indgreb i den faste, eksisterende del af afløbsinstallationen
  • Udskifte wc’er. Dog kun med et godkendt wc med samme tilslutningstype som det eksisterende, så der ikke sker indgreb i den faste vand- og afløbsinstallation. Ved wc’ets tilslutning til afløbssystemet skal du anvende godkendte tilslutningsstykker eller andet materiel, der er godkendt til formålet
  • Udskifte vaske- og opvaskemaskiner til husholdningsbrug. Dog kun hvis den eksisterende maskiner er tilkoblet en spuleventil eller en afspærringsventil, og der ikke sker indgreb i den faste vandinstallation. Hvis en installation er forberedt til tilslutning af vaske- eller opvaskemaskine, bliver tilslutningen af vaske- og opvaskemaskinen betragtet som en udskiftning.


Det skal en autoriseret vvs-installatør udføre:

  • Alle former for indgreb i den faste, eksisterende vand- og afløbsinstallation i boligen
  • Alle former for arbejde på gasinstallationer
  • Nye vvs-installationer i boligen.
  • Du kan læse mere ved Sikkerhedsstyrelsen.


Hvad er et normalt vandforbrug?

Det er meget individuelt. Gennemsnittet i Danmark er ca. 107 liter/døgn/person - eller ca. 39 m³ pr. år pr. person.


Hvordan melder jeg flytning til vandværket?

I menuen til venstre, finder du punktet "Flyttemeddelse". Når du klikker der, fremkommer en formular, som du udfylder og trykker send. Herefter modtager kundeservice meddelsen.


Hvor er min stophane placeret?

Det er forskelligt, men du kan kontakte vandværket på tel. 47 33 39 25, så kan vi hjælpe dig, med enten en tegning eller lokalisering på stedet.


Hvem skal betale vandforbruget og spildevandsafgiften, hvis jeg har haft en skjult rørskade?

Det skal du som udgangspunkt selv, medmindre dit forsikringsselskab vil dække. Det er kun "forbruget" på over 300 m³ ved brud fra skjult ledning, der kan søges om eftergivelse af. De første 300 m3 udover det normale forbrug, skal du altså selv betale for.


Hvem skal vedligeholde hvad?

Vandværket vedligeholder stikledninger og stophaner ude fra vejen og ind til skel. Dog vedligeholder vandværket også vandmåleren uanset placering.


Vandrørsjord!

Hvis din jordledning til el-installation stadig sidder på et vandrør - vil vi gøre opmærksom på, at denne højst sandsyningt ikke er virksom mere. Jordingen er ulovlig - og du bør straks tage kontakt til en el-installatør!