Vandværkets historie

Vandværkets historie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dag

 

Fra 1. januar 2017 skiftede vandværket navn til det mere sigende navn Slangerup Vandværk.

 

Slangerup Vandværk råder i dag over 8 indvindingsboringer, 2 på værkets areal, 4 øst for værket placeret i grønne områder her, og 2 ved Lystrup Skov.

 

Hver boring er ført ca. 40-70 m ned til kalklagene (undtaget de 2 ved Lystrup skov, som ligger i sandlag) under lerbeskyttende lerlag, hvor det fineste, næsten sterile grundvand er opmagasineret.

 

Boringer og vandværk er nyrenoveret i 2011 0g 2013 og behandlingsanlægget (nu lukkede trykfiltre med simpel vandbehandling gennem sandfiltre) er udført som dobbeltanlæg dvs. at vi kan have nedbrud og lave reparationer/renoveringer på det ene - og stadig klare alt forbrug på det andet. I 2 rent-vandstanke lagres rentvandet kort tid før udpumpning til byens 120 km lange ledningsnet til de nuværende ca 3.100 husstande.

 

Forsyningssikkerhed er i top

Alle værkfunktioner styres og overvåges med moderne automatik, et såkaldt SRO-anlæg som kan alarmere den fungerende vagt ved fejl.

 

Nødstrømsanlæg for kortvarig drift er etableret. Og hele

vandværket kan nødforsynes fra HOFOR ved Lystrupvej.

 

Nuværende kapacitet er ca. 120 m³ pr. time

(gns. udpumpning er på ca. 40 m³/time), og den udpumpede

vandmængde var i 2016 356.965 m³.

 

 

1970 - 2000

 

Med den hastige byudvikling i løbet af tresserne blev næste udbygning nødvendig, og sektion III med en kapacitet ca. 100 m3 i timen blev færdig i 1971. Antallet af interessenter var da ca. 1.200.

 

Sekt. I og II blev moderniseret i begyndelsen af firserne.

 

Sekt. IV blev bygget i slutningen af firserne og start halvfemserne og værkets samlede kapacitet er så 290 m3 i timen. De 2 nyeste boringer Hugin og Munin ved Lystrup skov blev etableret i slutningen af halvfemserne.

 

 

 

Starten på vandværket

 

Nybrovejens Vandværk (NV) daterer sig tilbage til 5. marts 1922, hvor en snes Slangerup-borgere omkring værkets nuværende position dannede et interessefællesskab om en vandforsyning. NV er således det egentlige første kollektiv i byen.

 

”Værket” bestod dengang af en enkelt boring, som pumpede ufiltreret vand ud til brugerne.

 

I trediverne byggedes tårnet med et lille reservoir på ca. 50 m3 for at opnå et vist ledningstryk.

 

Ved slutningen af 2. verdenskrig byggedes den første egentlige filterbygning, den nuværende sek. I nærmest tårnet. Her blev især jernindholdet bortfiltreret i såkaldte åbne sandfiltre. Værkkapaciteten var da ca. 30 m3 i timen og antallet af interessenter ca. 300.

 

I midten af halvtresserne byggedes næste filterbygning, den nuværende sekt. II i forlængelse af sekt. I, med en kapacitet på ca. 50 m3 i timen.